Ohlášky – 11. února 2018

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám do Hořátve nebo do Nymburka za týden opět v obvyklou dobu. Protože to bude první postní neděle, bude také vysluhována sv. večeře Páně. Prosíme, abyste se na to připravili a usilovali o smíření s bližními. Poslouží nám br. Dr. Roskovec, protože s. farářka bude v Bošíně.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu bude biblická hodina pro dospělé, od 19:30 na naší faře.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek mají děti jarní prázdniny, proto vyučování nebude. Mládež se sejde v 18:00.

3. Z úterní schůze staršovstva přinášíme tyto zprávy:

Presbyteři začali přípravu na letošní VSS, které se bude konat v neděli 25.3. po bohoslužbách. K přípravě patří kontrola členů sboru v kartotéce a plán rozpočtu pro tento rok. Hlavním úkolem před námi je dokončit opravu střechy hořátevského kostela. Druhá etapa bude stát ještě 1,5 mil Kč. Peníze se snažíme získat z několika dotačních programů. S. f. nás seznámila s plánem nového konfirmačního cvičení a s přípravou na křest Lukáše Hájka 4. března. Také jsme byli informováni o dopisu z partnerského sboru v Kelsterbachu a o tamních přípravách na velikonoce v postním období.

4. Dnes na varhany hraje Alexandr Koukol. Nedělní školu učí Alžběta Hájková.

5. Děkujeme všem, kteří v uplynulém roce přispěli sboru salárem a dalšími dary. Kdo potřebuje potvrzení pro daňové přiznání, může si je vyzvednout na faře.

6. Prosíme, nezapomínejte ani na příspěvky pro Tomala Biswase, kterému náš sbor platí školné v Bangladéši (kasička). Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: Jiří Hofman.