Ohlášky – 4. února 2018

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám do Hořátve nebo do Nymburka za týden opět v obvyklou dobu.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý se sejde staršovstvo v 19 hodin na faře.

Ve středu bude první konfirmační cvičení od 13:15 a biblická hodina pro dospělé v 19:30 rovněž na naší faře.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek mají vyučování děti od 14:45 a mládež se sejde v 18 hodin.

3. Při vycházení si můžete vzít nerozebraná čísla KJ i ČB.

4. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Martin Halaška.

5. Děkujeme všem, kteří v uplynulém roce přispěli sboru salárem a dalšími dary. Kdo potřebuje potvrzení pro daňové přiznání, může si je vyzvednout na faře.

6. Z Charity jsme se dozvěděli, že při letošní tříkrálové sbírce bylo v Nymburce vybráno 72.030,- Kč. Peníze přispějí na charitní taxi pro potřebné lidi z města. Díky i za vaše dary.

7. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: