Ohlášky – 28. ledna 2018

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám do Hořátve nebo do Nymburka za týden opět v obvyklou dobu.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí setkání rodičů s nejmenšími dětmi na faře od 16:30.

Ve středu biblická hodina od 19:30.

V pátek mají děti pololetní prázdniny, proto biblická hodina nebude. Mládež se sejde v 18 hodin.

3. Při vycházení si můžete vzít nová čísla KJ i ČB.

4. Dnes na varhany hraje Regina Váchová. Nedělní školu učí Tereza Cimrmannová

5. Děkujeme všem dárcům, kteří při ekumenických bohoslužbách podpořili práci mobilního hospicu „Nablízku“ v Lysé n.L. Při chrámové sbírce bylo vybráno 4440,- Kč a peníze byly v hospicu s díkem přijaty.

6. Chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: