Ohlášky – 21. 1. 2018

Oznámení:

1. Za dnešní službu Slova děkujeme bratru Janu Roskovcovi. Sestra farářka dnes slouží v Bošíně.

2. Srdečně zveme k ekumenickým bohoslužbám, které se v našem kostele konají dnes odpoledne od 17:00. Kázat bude Petr Plaňanský z Křesťanského společenství Nymburk. Prosíme o pomoc a pečivo k pohoštění, které jako každoročně chystáme po bohoslužbách v sále. Všichni jsou srdečně zváni. Plakát najdete na vývěsce.

3. Za týden se konají nedělní bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce jako obvykle. Během týdne zveme k těmto shromážděním:

Ve středu vyučování starších dětí od 13:30. Večer biblická hodina pro dospělé od 19:30.

V Hořátvi se biblická hodina koná od 18 hodin.

V pátek se ve 14:45 sejdou k vyučování mladší děti a mládež v 18:00.

4. Při vycházení si můžete vzít nová čísla KJ i ČB a na vývěsce si přečíst dopis ze synodní rady týkající se druhého kola prezidentských voleb.

5. Dnes na varhany hraje Lia Venerová. Nedělní školu učí Ester Šárovcová.

6. Chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: