Ohlášky – 7.1.2018

Oznámení:

1. Srdečně zveme k nedělním bohoslužbám za týden v Hořátvi i v Nymburce v obvyklou dobu.

2. V příštím týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu vyučování starších dětí od 13:30.

Ve středu večer zveme k biblické hodině na faře v Nymburce od 19:30.

V pátek se ve 14:45 sejdou k vyučování mladší děti a v 18 hodin mládež.

3. V úterní schůzi staršovstva si presbyteři začali připomínat události spojené se sjednocením dvou protestantských církví do jedné církve Českobratrské evangelické v roce 1918. K tomuto 100 letému výročí bude v naší církvi připraveno několik shromáždění i publikací. Dále starší jednali o přípravách na mimořádné akce v našem kostele. A o hospodářských úkolech, které musí být připraveny také pro letošní Výroční sborové shromáždění. To se letos bude konat až 28. března.

4. Dnes na varhany hraje Regina Váchová. Nedělní školu učí Irena Opočenská.

5. Zveme na koncert souboru Musica Florea v pátek, 19. ledna od 19 hodin. A také na ekumenické bohoslužby, které se konají v neděli 21. ledna v 17 hodin. Budeme i letos prosit o pomoc při pohoštění bratří a sester z jiných církví.

6. Dnešní chrámovou sbírku připojíme ke sbírce tříkrálové, a přispějeme tak na letošní dobročinné účely. Na závěr bohoslužeb přijdou do našeho kostela 3 malí králové s kasičkou.