Ohlášky – 10. prosince 2017

Oznámení

1. Srdečně zveme k bohoslužbám za týden, na 3. neděli adventní. Poslouží nám br. docent Petr Sláma z ETF. S. farářka bude v Bošíně.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý bude zkouška zpěvu – na faře v 17 hodin.

Ve středu mimořádně biblická hodina pro dospělé nebude.

Ve čtvrtek se koná biblická hodina v Hořátvi od 18 hodin.

V pátek mají vyučování děti od 14:45 a mládež se sejde v 18 hodin.

V sobotu 16.12. zveme na koncert Hlaholu v našem kostele – od 17 hodin.

3. Nabízíme Evangelický kalendář a pobožnosti Na každý den pro rok 2018, každý výtisk za 100 Kč. Peníze můžete dát do obálky vzadu na stole. Také jsou již připraveny objednané dárky z Diakonie Rolnička, vyzvedněte si je.

4. Zprávy z posledního staršovstva:

Dokončovali jsme formality nutné k tomu, aby s. farářka mohla pokračovat ve službě, do níž byla minulou neděli zvolena na příští tři roky.

Přípravu jsme věnovali blízkým vánočním bohoslužbám, dětské slavnosti, dárkům pro děti naše i děti z dětského domova, dárek do partnerského sboru.

Informujeme, že byla dokončena první etapa rekonstrukce krovu a střechy v Hořátvi. Sbor nyní opravu hodně dotoval. Stále hledáme dárce a dotace, abychom v příštím roce mohli dílo dokončit.

V našem kostele je plánován koncert souboru Musica florea v pátek, 19. ledna a ekumenické bohoslužby v neděli 21. ledna.

5. Přidáváme také Zprávy ze seniorátu:

Poradní odbor pro vzdělávání laiků zaslal do sborů dotaz zjišťující zájem o případný vzdělávací kurz pro výpomocné kazatele. Jedná se o tříleté vzdělávání v oblastech biblické, systematické, praktické teologii a církevních dějinách. Na závěr kurzu je možné vykonat zkoušky a být ordinován výpomocným kazatelem (dříve „ordinovaným presbyterem“). To ovšem není podmínkou účasti. Tou je spíš zájem hlouběji se vzdělávat ve výše uvedeném. V případě zájmu by kurz začal nejspíše na podzim příštího roku a obnášel by jedno měsíční setkání v délce cca 2 – 2,5 hodiny. Prosíme, povzbuďte ve svém okolí ty, kteří by mohli mít zájem. Potřebujeme ve sborech i v seniorátu takto vzdělané spolupracovníky a výpomocné kazatele!

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec a a NŠ učí Irena Opočenská.

7. Prosíme o vaše dary na letošní vánoční nadílku pro děti. Na stole se můžete zapsat na listinu a peníze vložit do obálky. Dnešní chrámová sbírka je určena na středisko Diakonie Libice a Střední Čechy.. Vykoná ji: