Ohlášky – 26. 11. 2017

Oznámení

1. Děkujeme sestře farářce Janě Hofmanové za dnešní službu Slova.

2. Srdečně zveme také k dalšímu programu, který jsme pro dnešní jubileum připravili. Po bohoslužbách bude v sále připraven oběd a pak beseda u kávy. Od 14 hodin začne zde v kostele slavnost, při níž vzpomeneme některé události z historie sboru a v druhé části vyslechneme koncert. Biblické písně Antonína Dvořáka zazpívá pan František Antoš a na klávesy jej doprovodí pan Radomír Melmuka.

3. Za týden, na první neděli adventní, se konají bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně v Hořátvi i v Nymburce. Zde hned po ukončení bohoslužeb v 11:00 se bude konat mimořádné sborové shromáždění. Na programu je volba sestry Kateřiny Roskovcové za farářku sboru v období 2018 až 2021. Prosíme, abyste na to pamatovali. Můžete si zkontrolovat seznam členů s volebním právem. Je vzadu na stole.

Rovněž v neděli 3. prosince se koná adventní „tichá hodinka“ společná s ostatními církvemi z Nymburka. Sejdeme se v 18 hodin ve sboru Křesťanských společenství v ulici Komenského č. 1254.

4. Během týdne se konají tato shromáždění, ke kterým jste zváni:

V pondělí se sejdou rodiče a nejmenší děti. Opět na faře od 16:30.

V úterý bude zkouška zpěvu na vánoce. Začíná se v 17 hodin.

Ve středu se od 13:15 k vyučování sejdou starší děti, večer zveme na biblickou hodinu od 19:30.

Biblická hodina v Hořátvi bude ve čtvrtek od 18 hodin.

V pátek mají vyučování děti od 14:45 a mládež se sejde v 18 hodin.

4. Dnes naposledy nabízíme vánoční dárky z Diakonie Rolnička, kterou tak nákupem můžete podpořit. Seznam najdete vzadu na stole. Také si můžete objednat kalendář na příští rok s dalšími fotografiemi kostelů naší církve. Dále Evangelický kalendář a pobožnosti Na každý den pro rok 2018, každý výtisk za 100 Kč.

5. Máme radostnou zprávu: v pondělí 13 listopadu se Alžbětě a Petrovi Hájkovým narodil syn Lukáš. Blahopřejeme rodině Hájkových i Koláčných a přejeme Lukáškovi Boží požehnání.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec a NŠ učí Anička Jeřábková.

8. Prosíme o vaše dary na letošní vánoční nadílku pro děti. Na stole se můžete zapsat na listinu a peníze vložit do obálky. Dnešní chrámová sbírka je určena na opravu kostela v naší kazatelské stanici Hořátev. Vykoná ji: