Ohlášky – 12. 11. 2017

Oznámení

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Poslouží nám seniorátní farářka Míla Hofmanová.

2. Během týdne se konají tato shromáždění, ke kterým jste zváni:

V úterý bude první zkouška zpěvu na vánoce. Na faře se začíná v 17 hodin.

Schůzka seniorů ve středu se překládá o týden. Senioři se tedy sejdou až 22.11. Ve středu však mají biblickou hodinu starší děti (od 13:15) a večer zveme na biblickou hodinu od 19:30.

Biblická hodina v Hořátvi bude ve čtvrtek od 18 hodin.

V pátek se nesejdou děti ani mládež, protože je státní svátek.

3. Děkujeme vám všem, kteří jste včera na brigádě kolem kostela udělali mnoho práce.

4. Srdečně zveme na neděli 26. listopadu, kdy si chceme s vděčností Pánu Bohu připomenout 120 let trvání našeho sboru. Program najdete na plakátech a v adventním čísle Evangelického Posla, kterého si vyzvedněte po bohoslužbách.

5. Ohlašujeme, že první adventní neděli, 3. prosince, po bohoslužbách se bude konat krátké sborové shromáždění. Bude provedena volba sestry Roskovcové za farářku sboru na příští tři roky. Již dnes je vystavena listina členů sboru s hlasovacím právem. Můžete zkontrolovat a připomínky ohlásit presbyterům.

O přípravách na tato obě shromáždění mezi jiným podrobně jednalo úterní staršovstvo.

6. Nabízíme vánoční dárky z Diakonie Rolnička, kterou tak nákupem můžete podpořit. Seznam najdete vzadu na stole. Také si můžete objednat kalendář na příští rok s dalšími fotografiemi kostelů naší církve. Dále Evangelický kalendář a pobožnosti Na každý den pro rok 2018. Také je připraveno nové číslo ČB.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec a NŠ učí Irena Opočenská.

8. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na Jubilejní toleranční dar, z něhož se poskytují půjčky sborům na opravy budov. Vykoná ji: