Ohlášky – 5. listopadu 2017

Oznámení

1. Děkujeme br. faráři Roskovcovi za dnešní službu Slova. S. farářka je v Bošíně.

Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Sbírka za týden bude věnována na Jubilejní toleranční dar, z něhož se poskytují půjčky sborům na opravy budov.

2. Během týdne se konají tato shromáždění, ke kterým jste zváni:

V úterý bude první zkouška zpěvu na vánoce. Na faře se začíná v 17 hodin. Večer od 19 bude schůze staršovstva

Ve středu zveme na biblickou hodinu od 19:30.

Biblická hodina v Hořátvi bude ve čtvrtek od 18 hodin.

V pátek se sejdou mladší děti od 14:45. Mládež se u nás nesejde, protože je zvána na seniorátní víkend do Libice. Doporučujeme.

3. Prosíme o vaši pomoc při podzimní brigádě. Sejdeme se v sobotu 11. listopadu, v 9 hodin na zahradě. Bude se hrabat listí a uklízet na sborové jubileum.

4. Ohlašujeme, že první adventní neděli po bohoslužbách se bude konat krátké sborové shromáždění. Bude provedena volba sestry Roskovcové za farářku sboru na příští tři roky.

5. Nabízíme vánoční dárky z Diakonie Rolnička, kterou tak nákupem můžete podpořit. Seznam najdete vzadu na stole. Také si můžete objednat kalendář na příští rok s dalšími fotografiemi kostelů naší církve.

S blížícím se koncem roku prosíme také, aby členové sboru, kteří tak dosud neučinili, zaplatili salár a Jeronýmovu jednotu.

6. Dnes na varhany hraje Regina Váchová a NŠ učí Helena Härtlová

7. Chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: