Ohlášky – 22. října 2017

Oznámení

1. Příští neděli se konají v Hořátvi i v Nymburce pravidelné bohoslužby. Od 10 hodin jsme zváni také do Bošína, kde se koná bohoslužebná slavnost ke 130. výročí postavení kostela.

2. Během týdne se konají tato shromáždění, ke kterým jste zváni:

Ve středu od 13:30 mají na faře vyučování starší děti a od 19:30 bude biblická hodina pro dospělé.

V pátek jsou podzimní prázdniny, proto se mladší děti ani mládež nesejdou.

3. V úterý 31. října pořádají nymburské církve společný večer v Městské knihovně. K přednášce na téma „Reformátor Martin Luther“ je pozván evangelický německý teolog, žijící dlouho v Čechách, Gerhard Frey-Reininghaus. Tato příležitost vychází přesně na den k 500. výročí reformace. Nenechte si tuto příležitost ujít.

4. Nabízíme vánoční dárky z Diakonie Rolnička, kterou tak nákupem můžete podpořit. Seznam najdete vzadu na stole. Také si můžete objednat kalendář na příští rok s dalšími fotografiemi kostelů naší církve.

5. Vaší pozornosti doporučujeme také dlouhodobou sbírku na Tomala Biswase a dočasnou sbírku na pomoc sexuálně zneužívaným ženám v Africe.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec a NŠ učí Tereza Cimrmannová.

7. Chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: