Ohlášky – Díkčinění – 1.10.

Oznámení

1. Srdečně zveme vás i naše přátele z Kelsterbachu k obědu a besedě na téma: „Proč jsem rád evangelíkem – ve své zemi“. Potom můžeme jít na společnou procházku po Nymburce. Děkujeme s. Havelkové, že se ujala průvodcovství v němčině. Pak navštívíme kazatelskou stanici v Hořátvi a den ukončíme večeří zde ve sboru.

2. Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na přípravě dnešního pohoštění a nebo jinak jste pečovali o naše hosty.

3. Během týdne se konají tato shromáždění, ke kterým jste zváni:

V úterý od 19 hodin schůze staršovstva.

Ve středu od 19:30 biblická hodina v Nymburce.

Ve čtvrtek v 18 hodin biblická hodina v Hořátvi.

V pátek ve 14:45 se v domečku sejdou děti. Mládež začíná v 18 hodin.

A v neděli zveme opět k pravidelným bohoslužbám v Hořátvi i v Nymburce.

4. Dnešní chrámová sbírka bude celocírkevní na sociální a charitativní pomoc a vykoná ji: