Ohlášky – 2. neděle po Zjevení Páně

Oznámení

1. Děkujeme bratru Slámovi, docentu z ETF UK, za dnešní službu Slova. Naše s. farářka je dnes v Bošíně. Srdečně zveme na bohoslužby příští neděli, které se konají v Hořátvi i v Nymburce jako obvykle.

2. Příští neděli odpoledne, od 17 hodin, se konají v našem kostele ekumenické bohoslužby, při nichž bude kázat katolický farář, bratr Jaroslav Krajl. Náš sbor má jako každoročně hostitelskou službu. Proto prosíme, kdo můžete, abyste přispěli k pohoštění. O druhu pečiva i o případné pomoci u stolů se domluvte se sestrou Šárovcovou nebo sestrou Janů.

3. V týdnu se konají tato shromáždění:

V úterý od 14 hodin biblická hodina pro starší děti.

Ve středu od 14:30 schůzka seniorů.

V pátek ve 14:45 se sejdou mladší děti a v 18 hodin mládež – v době mrazů vždy na faře.

4. Další neděli 29. ledna od 19 hodin zveme na krásný koncert souboru Musica florea v našem kostele. Vstupné bude 100 Kč.

5. Oznamujeme smutnou zprávu, že v pátek v nedožitých 103 letech zemřel bratr farář a doktor teologie Josef Veselý. V posledním čísle KJ je ještě jeho článek: „Co si myslí o Ježíši křesťané, kteří nevěří v Krista.“ Smuteční oznámení najdete na nástěnce.

6. Nabízíme nové číslo KJ. A učitelky NŠ prosíme, aby se zapsaly na příští období.

7. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: