Aktuality

Plakat-opt

T. G. Masaryk, říjen 1918, první republika a Mnichov očima emigranta

Srdečně zveme na přednášku MUDr. Petra Nováka v úterý 11. září od 18:30 v evangelickém kostele v  Nymburce. MUDr. Petr Novák se narodil v Nymburce roku 1934. V roce 1969 odešel z místa obvodního lékaře v Krkonoších a s rodinou emigroval do Švédska. Tam on i jeho manželka Alena, dětská lékařka, vykonávali praxi 37 let. Poté pracovali na různých misích ve světě pod záštitou humanitárních i církevních organizací. Léčili v Botswaně, Zambii, Keni, Etiopii, Bangladéši, Saudské Arábii a nedávno v klášteře v Řepích u Prahy. V kostele bude instalována výstava ke 100. výročí založení Českobratrské církve evangelické.

Soudce Bárak a prorokyně Debóra

Sd 5:1-9  Onoho dne zpívala Debóra a Bárak, syn Abínoamův: Vlas bojovníků v Izraeli volně vlaje, že se dobrovolně sešel lid, dobrořečte Hospodinu! Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat žalmy Hospodinu, Bohu Izraele. Hospodine, když jsi táhl ze Seíru, když jsi vykročil z Edómského pole, země se třásla, z nebes kanuly krůpěje, ano, z oblaků kanuly krůpěje vod.  Hory se zapotácely před Hospodinem, Bohem ze Sínaje, před Hospodinem, Bohem Izraele. Ve dnech Šamgara, syna Anatova, ve dnech Jáeliných byly opuštěny stezky. Kdo se vydávali na cesty, vydávali se po stezkách křivolakých. Opuštěn byl venkov, pusto bylo v Izraeli, až jsem povstala já, Debóra, povstala jsem jako matka v Izraeli. Kdykoli si lid volil nové bohy, rozpoutal se v branách boj; ale ukázal se štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Mé srdce je s těmi, kdo třímají v Izraeli palcát, při dobrovolnících

« Starší příspěvky Novější příspěvky »