Aktuality

28. 10. – Den reformace – 100 let republiky

Srdečně zveme k bohoslužbám 28. října, při nichž budeme slavit svatou večeři Páně. Letos máme dva důvody k eucharistii, tj. díkůčinění: reformační obnovení církve a vznik Československé republiky před 100 lety. Každoročně si s dalšími evangelickými církvemi na světě připomínáme Den reformace – 31. října 1517. Dr. Martin Luther tehdy svými 95 tezemi podnítil úsilí o reformu tehdejší katolické církve. Vyzýval k návratu k původnímu křesťanství a Písmu svatému, zvláště jeho zvěsti o Ježíši Kristu jako jediné záruce naší spásy. „Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, a to je Ježíš Kristus.“ (1Kor 3,11) Chrámová sbírka bude věnována na Jubilejní toleranční dar, z něhož v církvi plynou půjčky na sborové stavby. I náš sbor si vypůjčil 750 000 Kč na dokončení opravy krovu na hořátevské modlitebně. Splácet budeme pět let.

komunalni-volby-2010

Doplňovací volby do staršovstva

Mimořádné sborové shromáždění, při němž proběhne doplňovací volba do staršovstva, se bude konat v neděli 14. října po bohoslužbách v Nymburce. Volba bude tajná, kandidátní listinou. Prosíme Vás, abyste jako členové sboru s hlasovacím právem této skutečnosti věnovali pozornost a přišli zvolit nové presbyterky. Povzbuzujme se navzájem apoštolským slovem: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (Galatským 6,9–10)

herlikovice

Podzimní evangelický Posel

Milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme v závěru letošního horkého léta pozdravením a přáním pokoje od našeho Pána Ježíše Krista! Školní rok se v našem sboru opět rozbíhá. Proto chceme pozvat vás i vaše děti k pravidelným setkáním. Na konci tohoto dopisu se můžete podívat do programu týdne a vybrat si. Během letních měsíců jsme prožili hezké události, například tábor dětí a mládeže v Libštátu, nebo svatbu Filipa a Radky, nyní Roskovcových. Přišla však i smutná rozloučení s několika členy našeho sboru. V červnu zemřel bratr MUDr. Jiří Vokněr. V červenci pak sestra Lenka Koláčná a sestra Marie Hofmanová. Pánu a dárci života jsme za ně a jejich službu vděčni. S láskou na ně vzpomínáme a vyprošujeme Boží útěchu a naději ve vzkříšení pozůstalým rodinám. Také naše staršovstvo prodělalo změny. Během čtyř a půl let svého funkčního období se vyměnilo několik bratří a sester ve funkci člena a náhradníka. Bylo to z pracovních nebo jiných vážných osobních důvodů. Začátkem léta pak v Nymburce ze své funkce odstoupil bratr místokurátor Christian Härtel, o něco později sestra Milada

« Starší příspěvky