Archiv autora: filipr

rodinne-odpoledne-5

Sborová neděle

Srdečně zveme k další sborové neděli 6. listopadu. Opět chystáme bohoslužby pro děti i dospělé a společný oběd. Kdo se chce připojit se svou dávkou guláše, bude vítán! Po obědě plánujeme besedu u kávy a něčeho dobrého k tomu. Hostem bude koordinátorka práce s uprchlíky, paní Alena Fendrychová, která pracuje v Evangelické Diakonii. Představí nám nový projekt „DOMA“.

Mistr Bertram: Večeře Páně

Velikonoční Posel 2016

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 Synu Boží, náš vykupiteli, ty ses obětoval ve světě, který tě potřebuje, ale nechce. Ty jsi snášel všechno, co ti tvoji učedníci způsobili svou zbabělostí, svou zradou, svou nevěrností. A i v samotné smrti jsi nepřestal svět milovat. Zůstal jsi věrný svým následovníkům. Nedokážeme vůbec pochopit, co tvůj kříž říká o velikosti tvé lásky. Špatně snášíme, jak se v něm zrcadlí náš hřích. Ježíši, odpusť nám a dej nám podíl na životě, který jsi vykoupil svou smrtí. Amen.

« Starší příspěvky Novější příspěvky »